Table of Contents Table of Contents
Previous Page  208 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 208 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE ACHTERGROND

Omdat je elektriciteit (als het goed

gaat) niet kan zien, ruiken en horen,

is het een moeilijk te bevatten tech-

niek. Moeilijker dan werktuigbouw

of bouwkunde. Toch zijn wij de laat-

ste 100 jaar steeds meer gaan ver-

trouwen op elektrische energie. Een

goed en minder prettig voorbeeld is

een algemene stroomstoring. Ineens

realiseer je je hoe afhankelijk wij zijn

van elektriciteit voor het verschaf-

fen van luxe, veiligheid en comfort.

En deze luxe, veiligheid en comfort die

wij thuis en op het werk ervaren, willen

wij ook graag terugzien op de boot of

in de camper. Of als wij moeten werken

op een plek waar aansluiting op het

elektriciteitsnet niet mogelijk is. Denk

hierbij aan sleepboten, rijnaken of werk

langs de weg.

Mastervolt specialiseert zich al bijna

25 jaar in het verzorgen van betrouwbare

elektrische energie op plekken waar geen

energievoorziening voorhanden is. Om

onze materie beter te kunnen begrijpen,

beginnen wij met een korte uiteenzetting

van de belangrijkste begrippen.

Spanning en stroom zorgen

voor vermogen

De belangrijkste activiteit van Mastervolt

is energieconversie. En de belangrijkste

grootheid die hier omgevormd kan

worden is de spanning. De elektrische

spanning is het potentiaalverschil tussen

twee punten in een elektrisch circuit.

Wij onderscheiden twee vormen van

spanning: wisselspanning (AC) en

gelijkspanning (DC). Spanning wordt

uitgedrukt in Volt (V), en frequentie wordt

uitgedrukt in Hertz (Hz): de snelheid

waarmee spanning van potentiaal wisselt.

n

Wisselspanning

komt thuis uit het

stopcontact en op deze spanning werken

de meeste elektrische apparaten die wij

kennen. In Europa is dit 230 V/50 Hz,

in Amerika 120 V of 240 V/60 Hz.

n

Gelijkspanning

wordt geleverd door een

accu bijvoorbeeld of zonnepanelen. Accu’s

zijn van vitaal belang omdat ze een prakti-

sche mogelijkheid bieden om elektrische

energie op te slaan. Accuspanningen zijn

vaak 12 V of 24 V. 48 V of hoger komt ook

voor, maar meestal in relatie tot elektrisch

varen.

Gelijkspanning (DC) wordt opgeslagen

in accu’s, maar wij hebben eigenlijk

wisselspanning (AC) nodig om onze

huishoudelijke apparaten van stroom te

voorzien. Dit vereist een omzetting van

DC spanning naar AC spanning.

Een andere term die wordt gebruikt is

n

stroom (I)

, uitgedrukt in

n

Ampère (A).

Stroom ‘loopt’ door de bekabeling en

als er stroom loopt, betekent dit dat er

elektrische apparaten gebruikt worden.

De hoeveelheid stroom die door de

bekabeling loopt kan sterk variëren en is

afhankelijk van de aangesloten apparaten

en de gebruikte spanning. Daarom is

het belangrijk om de juiste dikte van

de bekabeling te kiezen; kabels kunnen

warm worden of erger, met alle gevolgen

van dien.

Een rivier waar water doorheen stroomt,

een kabel waar elektrische stroom door-

heen gaat, of een fietser die tegen de

wind in fietst; allen ondervinden weer-

stand.

In de elektrische wereld wordt

n

weerstand (R)

uitgedrukt in

n

Ohm

(Ω).

Deze weerstand is belangrijk omdat

het verliezen veroorzaakt waar wij

rekening mee moeten houden. Er is

spanningsverlies door een kabel en als

wij daar geen rekening mee houden is er

aan het eind van die kabel niet genoeg

spanning over om het apparaat dat wij

willen voeden te laten werken.

De voorgaande grootheden leveren

iets waar het allemaal om draait;

vermogen!

n

Vermogen (P)

wordt

uitgedrukt in

n

Watt (W).

Elk elektrisch

apparaat refereert naar zijn verbruik in

Watt; magnetrons van 900 W, lampen

van 60 W, generatoren van 4000 W en

wasmachines van 2500 W. Om het schrijf-

en spreektechnisch eenvoudig te houden,

praten wij over kilowatts (kW), waar 1000

W gelijk is aan 1 kW. Om aan een verbruik

een verbruiksduur te koppelen, nemen

wij als tijdseenheid waarin een elektrisch

vermogen wordt opgewekt of verbruikt,

een uur. Samen het kilowattuur (kWh).

Elektriciteit, hoe zit dat nou?

Om de verhoudingen tussen deze grootheden te berekenen

zijn er formules met de elektrische ‘wetten’ vastgelegd.

U

= spanning uitgedrukt in Volt (V)

I

= stroom uitgedrukt in Ampère (A)

R

= weerstand uitgedrukt in Ohm (Ω)

P

= vermogen uitgedrukt in Watt (W)

De belangrijkste formule is de Wet van Ohm. U = I x R

Spanning [U] = Stroom [I] x Weerstand [R]

Omdat wij vaak over vermogen praten, wordt de onderstaande formule

waarin wij het vermogen kunnen bepalen, veel gebruikt: P = U x I

Vermogen [P] = Spanning [U] x Stroom [I]

Enkele formules

208