Table of Contents Table of Contents
Previous Page  211 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 211 / 268 Next Page
Page Background

Wat is MasterBus?

MasterBus is een protocol voor

het uitwisselen van informa-

tie tussen de aangesloten componenten

binnen een elektrisch systeem. MasterBus

is tevens de standaard voor een ‘plug &

play’ informatiesysteem voor (de)centrale

bediening, service en monitoring. U krijgt

met MasterBus een eenvoudig, logisch en

betrouwbaar energiesysteem.

Wat kan ik met

MasterBus?

Een MasterBus systeem is

ongekend flexibel en kan naar wens wor-

den ontworpen en uitgebreid. Ook is het

mogelijk met diverse handige interfaces

allerlei conventionele producten aan te

sluiten op MasterBus. Via de MasterBus

USB Interface kunt u het systeem bijvoor-

beeld aansluiten op een PC of laptop.

Kan ik andere producten

aansluiten op

MasterBus?

Ja, dat kan. MasterBus is weliswaar een

Mastervolt-specifiek protocol, maar toch

kunnen ook niet-Mastervolt producten

worden aangesloten op het systeem.

Bijvoorbeeld producten met NMEA 2000

aansluiting, een veel gebruikte maritieme

standaard. Dit type producten sluit u snel

en probleemloos aan via de MasterBus

NMEA 2000 Interface. Het MasterBus net-

werk kan bovendien in uw eigen centrale

systeem geïntegreerd worden middels

de MasterBus Modbus Interface of de

MasterBus Firecan Interface.

Is MasterBus een open

source?

Nee, MasterBus is een gesloten

protocol. Alleen zo kan Mastervolt de ga­

rantie bieden dat een MasterBus systeem

veilig en ongestoord werkt. Met een uni-

form data-aanbod en zonder ongewenste

interrupties. Componenten van andere

aanbieders kunt u aansluiten via de speci-

aal door Mastervolt ontwikkelde communi-

catie-interfaces. Ze zorgen voor een veilige

en zuivere omzetting naar het protocol en

dienen als firewall tegen dataverstoring en

spanningsconflicten. Hierdoor is het Mas-

terBus netwerk altijd veilig en betrouwbaar.

Wat is de basis van

MasterBus?

MasterBus hardware is geba-

seerd op CANbus V2.0 technologie. Het

software communicatieprotocol is speci-

fiek voor Mastervolt ontworpen voor een

optimale prestatie van boordsystemen.

Hoeveel Mastervolt

producten kan ik op

een MasterBus systeem

aansluiten?

U kunt maximaal 63 producten aansluiten

binnen een MasterBus datanetwerk.

Wat is de maximale

kabellengte?

n

250 m bij minder dan 10

aangesloten producten.

n

150 m bij maximaal 25 aangesloten

producten.

n

100 m bij maximaal 50 aangesloten

producten.

Of gebruik een MasterBus Repeater.

Welke kabels moet ik

gebruiken?

Wij adviseren u gebruik te

maken van de groene Mastervolt kabels,

maar MasterBus werkt ook met goede

kwaliteit UTP kabels. Met de inhoud van

het Mastervolt doe-het-zelf pakket maakt u

zelf de kabels voor een compleet systeem

op iedere gewenste lengte.

Hoe sluit ik de

MasterBus aan?

De levensader van een Mas-

terBus datanetwerk is de kabel. Deze

loopt als een keten van component naar

component. De uiteinden moet u aan

beide kanten voorzien van een MasterBus

terminator (afsluitplug). Op ieder Master-

Bus product zitten twee gelijkwaardige

communicatiepoorten voor aansluiting.

Door op beide poorten een MasterBus

kabel aan te sluiten neemt u het product

op in de keten. De terminators op de

poorten aan beide uiteinden zorgen voor

een storingsvrije werking, ze voorkomen

weerkaatsing van datasignalen en maken

een hoge snelheid communicatie mogelijk.

Moeten componenten

altijd als keten

verbonden worden?

Het MasterBus netwerk vereist dat alle

componenten samen een keten vormen

met terminators op de uiteinden. Bij

cirkelvormige configuraties of aftaksys-

temen wordt de datavoorziening en het

voedingsaanbod via de MasterBus kabel

mogelijk verstoord. U beschadigt daarmee

de aangesloten apparatuur.

Het MasterBus netwerk

werkt niet, wat kan de

oorzaak zijn?

n

Eén of beide terminators ontbreken op

de ‘buitenste’ componenten in de keten.

n

Eén van de kabels is niet of niet goed

aangesloten, kijk of u een open communi-

catiepoort ziet.

n

Een van de stekkertjes is niet goed

bevestigd aan de kabel.

Heb ik extra voeding

nodig voor MasterBus

componenten?

Nee, een aantal van de aangesloten com-

ponenten (zoals de MasterShunt en Mass

acculader) kan de benodigde MasterBus

voeding leveren. Andere componenten,

zoals interfaces en MasterView panelen,

gebruiken die stroom. De MasterBus kabel

geeft dus tegelijkertijd de datacommunica-

tie en de MasterBus voeding.

Kan ik verschillende ac-

cu’s op hetzelfde Master-

Bus circuit aansluiten?

Ja. Binnen een MasterBus circuit zijn alle

voedingsbronnen galvanisch gescheiden.

Alle koppelingen zijn volstrekt veilig.

Veelgestelde vragen

over MasterBus

MASTERBUS

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

211