Table of Contents Table of Contents
Previous Page  213 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 213 / 268 Next Page
Page Background

Alle apparaten die geschikt zijn voor het MasterBus

netwerk zijn uitgerust met twee communicatiepoorten.

Zodra twee of meer apparaten via deze communicatie-

poorten met elkaar in verbinding worden gebracht,

vormen ze een lokaal datanetwerk. Volg bij het

maken van een MasterBus netwerk de aangegeven

regels:

Verbindingen tussen de apparaten maakt u met behulp

van Mastervolt UTP kabels. De voor het netwerk benodigde

elektrische voeding wordt geleverd door de aangesloten

apparaten. Hiervoor moet tenminste één van de vier apparaten

in het netwerk in staat zijn om deze MasterBus voeding te

leveren. Bij acht apparaten zijn dit er twee, etc.

Zo maakt u een MasterBus netwerk

MASTERBUS

Zoals bij alle high speed datanetwerken moeten de uiteinden

van het netwerk ook bij MasterBus worden afgesloten met een

terminator.

Het netwerk mag niet cirkelvormig worden uitgevoerd.

Maak geen aftakkingen met zogenaamde splitters:

de opzet van het netwerk moet altijd een keten zijn.

U heeft twee terminators nodig om beide uiteinden af te sluiten -

daartussen verbinden communicatiekabels een keten van

componenten.

De keten eindigt aan twee kanten met de terminators.

213