Table of Contents Table of Contents
Previous Page  217 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 217 / 268 Next Page
Page Background

CZONE

Van oudsher vereist het maken van een configuratie voor en het

programmeren van een systeem veel training. Met de CZone

configuratietool is programmeren makkelijk te leren en eenvoudig

uit te voeren.

Met de CZone systeemconfiguratietool kan de installateur de

parameters programmeren op een gewone PC (gebruik een USB

CAN adapter, artikelnr. 80-911-0044-00), vervolgens de opgeslagen

configuratie uploaden naar het CZone netwerk en gelijktijdig elke

interface aan boord programmeren. Wijzigingen en aanpassingen

zijn ook mogelijk via de Display Interface. Deze kunnen gedownload

worden naar de PC voor een update van de master-configuratie.

Deze nieuwe template kan nu worden gebruikt voor de installatie

in meerdere schepen of voertuigen.

Eenvoudig te configureren

217