Table of Contents Table of Contents
Previous Page  218 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 218 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE ACHTERGROND

n

Waar moet ik op letten bij de

keuze van een acculader?

1.

Hoeveel accubanken wil ik laden?

Denk daarbij aan de gebruikersaccu,

startaccu, boegschroef, etc. Hou hierbij

rekening met een eventuele uitbreiding

van uw systeem

(voldoende uitgangen

van de acculader).

2.

De acculader moet dezelfde spanning

hebben als de accu, dus bij een 12 V

accuspanning is een 12 V acculader

nodig, en bij een 24 V accu een 24 V

acculader.

3.

Om de accu’s veilig en snel te laden is

voldoende laadstroom nodig (gemeten

in Ampères). U vindt de aanbevolen

accucapaciteit in de acculaderspecifica-

ties in dit Powerbook

.

Voorbeeld:

Voor een 200 Ah Gel accu is een accu-

lader van minimaal 25 Ampère nodig.

Zijn er tijdens het laden meerdere

verbruikers aangesloten (denk aan een

kachel, koelkast, verlichting, etc.), dan is

een acculader van 50 Ampère nood-

zakelijk. Indien de acculader niet via

het net maar via een generator gevoed

wordt, is een acculader van 100 Ampère

beter. Met een grotere acculader wordt

de laadtijd verkort en draait de genera-

tor korter. Dat betekent meer comfort

en is beter voor het milieu.

4.

Bij de eenvoudige en vaak goedkope

acculaders wordt de laadstroom

gespecificeerd voor de nominale

accuspanning (= 12 of 24 Volt). Voor

het laden van een accu is een hogere

laadspanning nodig, namelijk 14,4

of 28,8 Volt. Als bij deze (hogere)

laadspanning de laadstroom zakt,

duurt het veel langer voordat de accu

geladen is. Het gevolg is een kortere

levensduur van de accu of een langere

generatortijd (als de acculader gevoed

wordt door een generator).

De acculaders van Mastervolt leveren

volle laadstroom, ook bij een hoge

laadspanning en zelfs bij een hoge

omgevingstemperatuur. Dit zorgt

voor een korte laadtijd en optimale

levensduur van uw accu(‘s).

n

Welk type accu kan ik laden?

Mastervolt acculaders zijn geschikt voor

alle type accu’s. Uitgebreide details

vindt u in de acculaderspecificatie,

onder ‘Laadkarakteristiek’. Mastervolt

adviseert om een acculader met

voldoende vermogen te kiezen, en indien

beschikbaar, de accutemperatuur­

sensor en de accuspanningssense aan

te sluiten. Sluit een Lithium Ion accu

altijd volgens de bijgeleverde gebruiks­

aanwijzing aan en volg de installatie-

instructies nauwkeurig op (temperatuur

gecompenseerd laden is niet nodig).

n

Kan ik verschillende type

Lithium Ion accu’s laden?

Met de meeste Mastervolt acculaders

kunnen Lithium Ion accu’s probleemloos

geladen worden. Bij gebruik van de mo-

derne Mastervolt Lithium Ion accu’s (MLI

en MLS serie) kan met de gratis te down-

loaden configuratiesoftware (Master­

Adjust) de acculader eenvoudig ingesteld

worden. Ook andere laadkarakteristieken

kunnen eenvoudig ingesteld worden. Let

er wel op dat alle Lithium Ion accu’s geïn-

stalleerd worden volgens de gebruiksaan-

wijzing van de fabrikant.

n

Kan een Mastervolt acculader de

hele winter aangesloten blijven?

Ja, dat kan zonder problemen.

De Mastervolt acculaders zijn veilig in

gebruik en voor de accu’s is dit zelfs

beter.

De laadspanning wordt conform

de accutemperatuur geregeld, zodat de

accu’s in optimale conditie blijven wat de

levensduur ten goede komt. De 3-traps+

laadmethode zorgt voor een maandelijkse

absorptiecyclus, zodat de accu actief blijft.

n

Ik heb soms een beperkte

zekeringwaarde op het AC

net. Kan ik dan toch een grote

acculader toepassen?

Ja, dat is goed mogelijk. Doordat alle

Mastervolt acculaders en Combi’s zijn

uitgerust met de modernste elektronica

is de stroomopname ± 40 % minder in

vergelijking met conventionele acculaders.

In onderstaande tabel is de stroomopname

van de Mastervolt 12 V acculaders weerge­

geven (230 V uitvoering). De opgenomen

stroom geldt bij vollast, dus op het moment

dat de acculader zijn volle vermogen levert.

Elke acculader boven 15 Ampère laad-

stroom (12 V) kunt u voorzien van een

afstandsbedieningspaneel. Voor kleinere

acculaders heeft dit geen zin omdat de

stroomopname dan minimaal is. Met

een afstandsbedieningspaneel kunt u de

uitgaande laadstroom verder verlagen,

waardoor de acculader nog minder stroom

uit het net opneemt. Hiermee wordt voor-

komen dat de zekering wordt opgeblazen.

Wel neemt de laadtijd in dit geval iets toe.

Veelgestelde vragen

over acculaders

ChargeMaster 12/10

0,9 Ampère

ChargeMaster 12/15

1,2 Ampère

ChargeMaster 12/25

1,9 Ampère

ChargeMaster 12/35

2,5 Ampère

ChargeMaster 12/50

3,8 Ampère

ChargeMaster 12/70

5,2 Ampère

ChargeMaster 12/100

7,4 Ampère

EasyCharge Portable 1.1A

0,3 Ampère

EasyCharge Portable 4.3A

0,8 Ampère

EasyCharge 6A

0,5 Ampère

EasyCharge 10A

0,8 Ampère

218