Table of Contents Table of Contents
Previous Page  220 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 220 / 268 Next Page
Page Background

n

Wat is spanningsmeting?

Elke kabel, hoe dik ook, heeft een

weerstand. Deze weerstand zorgt voor

spanningsverlies tussen de acculader

en de accu’s. Het spanningsverlies is

afhankelijk van de dikte van de kabel

en de stroom uit de acculader. Een

acculader meet standaard de spanning

bij de uitgangsklemmen. Deze spanning

is, door de kabelverliezen, hoger dan de

accuspanning. De uitgangsspanning van

de acculader min het spanningsverlies

over de kabels is de accuspanning.

Wanneer veel spanning verloren gaat,

dan is het mogelijk dat de acculader te

vroeg in ‘absorptie’ gaat en dan komt de

accu niet vol of de laadtijd neemt toe.

Om het spanningsverlies over de kabels

te compenseren moeten sensedraden

tussen de acculader en de accu’s

aangesloten worden. Deze (dunne)

draden zorgen ervoor dat de acculader

de spanning direct op de plus en minpool

van de accu meet in plaats van op de

uitgangsklemmen van de acculader.

De spanning die verloren gaat tijdens

het laden wordt gecompenseerd en

de accu’s worden optimaal en zo snel

mogelijk geladen. De spanningsval

over bijvoorbeeld een scheidingsdiode

(laadstroomverdeler) kan ook op deze

manier worden gecompenseerd.

Eerste trap:

BULK fase

In de bulk fase levert de acculader

maximale stroom, bijv. 50 A bij een

ChargeMaster 12/50. Gedurende deze

fase zal de accuspanning toenemen.

De tijdsduur van deze fase hangt af

van de accucapaciteit, de capaciteit

van de acculader en de eventuele

verbruikers die tijdens het laden op

de accu aangesloten zijn. Hoe groter

de accu, hoe langer deze fase duurt;

hoe groter de lader hoe korter deze

fase duurt. Als verbruikers zoals een

koelkast zijn aangesloten, dan zal deze

ook van stroom worden voorzien. De

stroom die hiervoor nodig is wordt

ook door de acculader geleverd. Dit

betekent dat de opgenomen laad­

stroom in de accu’s iets afneemt en

de laadtijd langer wordt.

Tweede trap:

ABSORPTION fase

De absorption fase start wanneer de

accu zijn maximale spanning heeft

bereikt. De laadstroom zal dan

langzaam afnemen.

De maximale spanning bedraagt

14,25 V voor een 12 V accu en

28,5 V voor een 24 V accu, bij 25 °C.

De ladingsgraad van de accu bij het

begin van deze fase zal ongeveer 80 tot

90 % bedragen. De accu wordt in deze

fase tot de volle 100 % geladen en de

tijdsduur van deze fase is gemiddeld

3-4 uur, afhankelijk van het soort accu,

de acculader en de ladingsgraad.

Derde trap:

FLOAT fase

Als de accu aan het einde van de

absorption fase geheel geladen is volgt

de derde trap van het laden - de float

fase. De Mastervolt acculader schakelt

nu om naar een onderhoudslading

die garandeert dat de accu vol blijft

en in een optimale conditie wordt

gehouden. Tevens worden tijdens deze

fase eventuele verbruikers van stroom

voorzien. De acculader blijft in deze fase

tot de accuspanning gedaald is. Dit kan

het gevolg zijn van een grote belasting

of wanneer de acculader uitgeschakeld

wordt. Bijvoorbeeld doordat de

walstekker eruit getrokken wordt.

n

Wat doet een temperatuursensor?

Bij het laden van de accu is de exacte laadspanning van groot belang. De laad­

spanning moet aangepast worden aan de temperatuur van de accu. Als de accu

koud is moet de laadspanning iets hoger zijn om de accu goed vol te krijgen. Bij

een warme omgevingstemperatuur moet de laadspanning verlaagd worden zodat

de accu niet overladen wordt. Mastervolt acculaders staan standaard afgeregeld

voor een accutemperatuur van 25 °C.

Bij aansluiting van de temperatuursensor op de lader zal de uitgangsspan-ning

variëren met 30 mV per °C voor een 12 V systeem of 60 mV per °C voor een 24 V

systeem. Dit is conform het advies van de meeste accufabrikanten. Voorbeeld:

bij een temperatuur van 15 °C is de maximale laadspanning voor een 12 V

systeem 14,55 V en bij 30 °C 14,1 V. Voor een 24 V systeem zijn deze waarden

respektievelijk 29,1 en 28,2 V. Bij 12 °C wordt de spanning niet verder verhoogd om

de aangesloten verbruikers tegen een te hoge spanning te beschermen. Bij 50 °C

zal de laadspanning gereduceerd worden naar 12 of 24 V om de accu bij deze zeer

hoge temperatuur te beschermen. Het aansluiten van de temperatuursensor zorgt

er voor dat de accu met de juiste spanning veilig en snel geladen wordt.

TECHNISCHE ACHTERGROND

n

Wat houdt een 3-traps+ laadmethode in?

De 3-traps+ laadmethode van Mastervolt is de snelste en veiligste manier om gel,

AGM, Lithium Ion en open (natte) accu’s te laden. De Mastervolt laadkarakteristiek

bestaat uit onderstaande fases:

220