Table of Contents Table of Contents
Previous Page  221 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 221 / 268 Next Page
Page Background

n

PLUS fase

De meeste Mastervolt acculaders kennen

voor optimaal laden nog een extra fase,

de PLUS-fase. Wanneer de accu in rust­

toestand is, vindt er elke 12 dagen voor

de duur van één uur een absorption

cyclus plaats zodat de accu in perfecte

conditie blijft.

n

Return Amps

Gedurende de absorption fase zal de

accu steeds minder stroom accepteren.

Wanneer de laadstroom gedurende

een periode onder een bepaald niveau

blijft, kan de accu als volledig geladen

beschouwd worden. Deze laadstroom

wordt aangeduid als de Return Amps en

de bijbehorende periode is de Return

Amps tijd. Het is voor de acculader het

teken om over te schakelen naar de

volgende stap, de float fase. Net als vele

andere parameters van de acculader kan

de installateur ook de Return Amps en

Return Amps tijd instellen met behulp

van software die gratis beschikbaar is

op de website van Mastervolt. Zonodig

kan de installateur hiermee de acculader

volledig aanpassen aan de vereisten van

de elektrische installatie.

ACCULADERS

n

Welke acculader is nodig bij een accucapaciteit van 200 Ah en

een startaccu van 100 Ah?

Bij het berekenen van de acculadercapaciteit wordt de startaccu over het

algemeen niet meegerekend. De startaccu gebruikt u immers alleen voor het

starten van de motor en ontlaadt nauwelijks door kortstondig gebruik. Tijdens

het gebruik van de motor, laadt de dynamo de startaccu en bij aansluiting op

het net, wordt de startaccu via de tweede uitgang van de Mastervolt acculader

geladen. Verder kan als vuistregel aangehouden worden dat 25 % van de

accucapaciteit (tot 50 % voor Gel accu’s) als laadvermogen voldoende is om de

accu’s snel en veilig te laden en tevens het boordnet van energie te voorzien.

Voor bijvoorbeeld een accu van 200 Ah is een acculader van 50 Ampère

voldoende.

n

10 % van mijn accucapaciteit als laadvermogen, is dat

voldoende?

Nee! U mag bij Mastervolt accu’s uitgaan van 25 % tot zelfs 50 %. De oude 10 %

regel dateert uit de tijd dat acculaders nog niet stroom- en spanningsgeregeld

waren. De stroom mocht niet te hoog zijn, omdat de accu’s anders overladen

werden. Mastervolt acculaders hebben een perfecte stroom/spanningsrege-

ling en zijn bovendien uitgerust met een temperatuursensor die zorgt dat de

spanning geregeld wordt aan de hand van de temperatuur van de accu. Tijdens

het laden van de accu’s zijn diverse apparaten aangesloten (bijvoorbeeld een

koelkast). Deze worden ook door de acculader van stroom voorzien waardoor

de beschikbare laadstroom voor de accu’s wordt verminderd.

n

Kunnen er meerdere acculaders parallel geschakeld worden?

De Mastervolt acculader is behalve lader ook een voeding voor de 12 of 24 V

installatie. Voor extra vermogen kunnen de acculaders eenvoudig parallel

geschakeld worden. Dit is vaak de enige manier om de 12 of 24 V installatie te

voeden uit een 230 V of 400 V aansluiting. Indien er een grotere laadstroom

nodig is dan 100 Ampère, kunt u meerdere acculaders parallel schakelen. Een

systeem met meerdere acculaders is eenvoudig te installeren en er zijn geen

speciale voorzieningen nodig. Een parallel systeem wordt op identieke wijze als

één enkele lader geïnstalleerd.

Elke acculader heeft zijn eigen kabels naar de accu of de DC verdeling. Ook de

bekabeling voor de spanningscompensatie wordt voor elke acculader apart

aangesloten. De temperatuursensor dient voor elke lader apart te worden

aangesloten op de accu waarvan u verwacht wordt dat deze de hoogste

temperatuur bereikt. Indien de acculaders en de sensoren op een correcte

wijze zijn aangesloten, zal de laadstroom gelijkmatig over de aangesloten laders

verdeeld worden.

Het is echter mogelijk dat één van de acculaders wat eerder naar absorption

fase schakelt dan de overige acculaders. Dit is een normaal verschijnsel en wordt

veroorzaakt door toleranties in de afregeling, en heeft verder geen effect op

de laadtijd of de werking van de acculaders. Als u meerdere acculaders parallel

schakelt is hetzelfde model, type en laadvermogen aan te bevelen.

Als u bijvoorbeeld een acculader van 100 Ampère parallel aan een acculader van

50 Ampère schakelt, zal de laadstroom niet gelijk over beide acculaders verdeeld

worden. Dit heeft geen effect op het laadproces en is ook niet slecht voor de

acculaders. Maar in dit geval is het efficiënter om twee acculaders van elk 75

Ampère te installeren.

n

Hoe kan ik accu’s laden bij een

beperkte AC aansluiting?

Als er meerdere grote acculaders parallel

geschakeld worden is de beschikbare

230 Volt aansluiting vaak te klein. Om te

voorkomen dat de AC aansluiting overbe-

last wordt, kunt u één van de acculaders

hierop aansluiten. Hoewel dit de benodig-

de laadtijd zal verhogen, bent u normaal

gesproken toch voor langere tijd aangeslo-

ten op het elektriciteitsnet (bijvoorbeeld

‘s nachts). Indien de generator draait wor-

den beide acculaders gevoed. De genera-

tor kan meestal meer vermogen leveren

dan de AC aansluiting. De twee acculaders

zorgen dan niet voor een overbelasting op

de aansluiting. Een andere mogelijkheid is

om het schip of voertuig uit te rusten met

twee 230 V aansluitingen.

221