Table of Contents Table of Contents
Previous Page  226 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 226 / 268 Next Page
Page Background

n

Hoeveel stroom verbruikt een

omvormer uit de accu’s?

Het stroomverbruik hangt af van het

aangesloten vermogen op de omvormer.

Er is een eenvoudige vuistregel om de

opgenomen stroom te berekenen. Deel

bij 12 V omvormers het aangesloten

vermogen door 10, en bij 24 V omvormers

het vermogen door 20.

Voorbeeld:

Hoeveel stroom verbruikt de omvormer bij

een aangesloten belasting van 400 Watt?

Bij een 12 V omvormer, bijvoorbeeld de Mass

Sine 12/1200, is dit 400/10 = ± 40 Ampère.

Bij een 24 V omvormer, bijvoorbeeld de Mass

Sine 24/1500 is dit 400/20 = ± 20 Ampère.

Deze vuistregel is erg grof en geeft alleen een

indicatie. Het werkelijke stroomverbruik zal

5-15 % minder zijn, afhankelijk van het soort

belasting.

n

Hoe dik moeten accukabels zijn?

Eerst berekent u de opgenomen stroom

van de omvormer bij het maximale vermo­

gen die de omvormer kan leveren met

de bovenstaande vuistregel (bijvoorbeeld

120 Ampère voor een Mass Sine 12/1200).

Daarna rekent u 3 Ampère per mm

2

. Voor

de eerder genoemde Mass 12/1200 is dit

120:3 = 40 mm

2

. De dichtstbijzijnde stan-

daard kabeldikte is 35 mm

2

. Deze vuist­

regel geldt voor kabels tot 3 meter lengte.

Indien de omvormer verder van de accu

geplaatst wordt, dan is het raadzaam

de kabels een diameter groter te kiezen

(bijvoorbeeld 50 mm

2

).

n

Heeft een omvormer veel

ventilatie nodig?

Niet veel, maar wel wat. Over het alge-

meen zijn twee ventilatieopeningen van ±

60 cm

2

voldoende indien de omvormer in

een kast gebouwd is. Bij omvormers met

een groter vermogen (vanaf 1500 Watt)

moeten de openingen tweemaal zo groot

zijn. Bij hoge omgevingstemperaturen

of langdurig functioneren onder vollast

condities moet u de ventilatie openingen

minimaal 4 maal zo groot kiezen.

n

Kan de omvormer parallel met

de generator of elektriciteitsnet

worden gebruikt?

Nee, stand-alone omvormers kunnen

niet parallel werken met een generator of

netaansluiting. Als u meer stroom nodig

heeft dan beschikbaar via de netaan-

sluiting of generator is een Mastervolt

Mass Combi de oplossing. Deze modellen

kunnen het tekort aan net- of generator­

stroom bijleveren vanuit de accu’s.

Als net- of generatorstroom tegelijkertijd

met een omvormer op het elektriciteits-

net aan boord aangesloten zijn, dan is

installatie van een Masterswitch of

Systemswitch noodzakelijk. De belang-

rijkste functie van de Masterswitch is een

automatische en veilige schakeling tussen

netstroom, generator en omvormer.

n

Wat is nullast?

Nullast is de hoeveelheid stroom die de

omvormer gebruikt als er geen belasting

ingeschakeld is, terwijl de omvormer wel

aanstaat.

n

Wat is rendement?

Een omvormer heeft een kleine

hoeveelheid energie nodig voor het

omzettingsproces. Het verschil tussen

het ingaande en uitgaande vermogen

wordt uitgedrukt in percentages. Het

rendement van moderne omvormers

is hoger dan 92 %. Dit betekent dat

maximaal 8 % van het stroomverbruik

wordt gebruikt voor het omzetten van de

accuspanning naar 230V/50Hz. Bij een

aangesloten belasting van bijvoorbeeld

250 W is er ongeveer 270 W uit de accu’s

nodig.

Rendement versus uitgangsvermogen:

n

Wat is een blokgolf of

trapezium omvormer?

Blokgolf en trapezium omvormers

worden tegenwoordig vaak in bouw-

en supermarkten voor een lage prijs

aangeboden. Deze goedkope omvor-

mers zijn echter niet geschikt voor

alle belastingen, en dus niet veilig in

gebruik.

Moderne omvormers hebben een

sinusvormige uitgangsspanning,

vergelijkbaar of zelfs beter dan het

elektriciteitsnet en kunnen dus ook

gevoelige apparatuur zonder pro-

blemen voeden. Trapezium omvor-

mers, ook wel gemodificeerd sinus

genoemd, zijn de voorlopers van de

moderne sinusomvormers. Zoals de

naam al aangeeft leveren deze een

uitgangsspanning die trapeziumvor-

mig is. Deze spanning is niet geschikt

voor gevoelige apparatuur. De blok-

golf omvormer is de voorloper van

de trapezium omvormer en behoort

eigenlijk tot de eerste generatie

omvormers. Ook de blokgolf omvor-

mer is niet geschikt voor gevoelige

apparatuur.

TECHNISCHE ACHTERGROND

Blokgolf

Trapezium of gemodificeerd sinus

Sinus

rendement

vermogen

ingangsspanning 12/24 V

226