Table of Contents Table of Contents
Previous Page  228 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 228 / 268 Next Page
Page Background

Veelgestelde vragen

over Combi’s

n

Welke accucapaciteit heb ik

nodig voor een Mass Combi

12/2000 of 24/2000?

Als vuistregel kunt u aanhouden dat

u bij een 12 V installatie een minimale

accucapaciteit nodig heeft van ongeveer

20 % van het omvormervermogen.

Bij 24 V omvormers houdt u 10 % aan.

Hieruit volgt een accucapaciteit van

400 Ah voor een Mass Combi 12/2000

en een capaciteit van 200 Ah voor de

Mass Combi 24/2000.

n

Hoeveel stroom verbruikt de

Mass Combi zelf?

Het rendement van Mastervolt

apparatuur is hoog door de toepassing

van hoogfrequent techniek. Wanneer u

de Mass Combi belast met bijvoorbeeld

een Senseo (1450 Watt), dan is het

stroomverbruik (1450 W gedeeld door de

boordspanning) 120 Ampère. Het zetten

van een kopje koffie duurt minder dan

een minuut zodat het verbruik in Ah

(120 x 1 min = 2 Ah) beperkt te noemen

is. Het verbruik door de omvormer zelf

is te verwaarlozen.

TECHNISCHE ACHTERGROND

n

Heeft de Mass Combi veel

ventilatie nodig?

De Combi (indien geïnstalleerd in een

kast) heeft zeer weinig ventilatie nodig –

twee ventilatie-openingen van ongeveer

80 cm

2

(9 x 9 cm) zijn minimaal vereist.

Bij hoge omgevingstemperaturen of

langdurig functioneren onder vollast

condities kiest u de ventilatieopening

minimaal 4 maal zo groot.

n

Hoe dik moeten de accukabels

zijn?

Voor een juiste berekening gaat u uit van

de maximale stroom die door de kabel

loopt. Bij een Combi is dat de stroom

die de omvormer vraagt. De 2000 W

omvormer trekt bij vollast ongeveer

200 Ampère uit de accu (100 Ampère

voor een 24 V systeem). De vuistregel

is simpel: voor elke 3 Ampère 1 mm

2

kabeldikte. Het advies is dan 70 mm

2

kabeldikte voor een Combi 12/2000 en

35 mm

2

voor een 24 V versie.

n

Maakt een Mass Combi veel geluid?

Door gebruik van hoogfrequent techniek

heeft een Mass Combi geen grote transfor­

mator meer. Van een hinderlijke 50 Hz

bromtoon, zoals bij apparaten met een

grote transformator, is dan ook geen

sprake. Ultra stille en temperatuurgeregelde

ventilatoren zorgen voor de koeling, zodat

het geluidsniveau erg laag is. Het enige

dat hoorbaar is, is een zacht geruis van de

koellucht. De Mass Combi kunt u dus vrijwel

overal monteren.

228