Table of Contents Table of Contents
Previous Page  229 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 229 / 268 Next Page
Page Background

COMBI’S

n

Heb ik een omschakelsysteem

nodig?

Een omschakelsysteem is niet nodig.

Als er slechts één 230 Volt-aansluiting

beschikbaar is, levert de Mass Combi

een geïntegreerd omschakelsysteem

tussen de inkomende stroom en de

omvormerstroom. De inkomende

230 V spanning wordt automatisch

doorgeschakeld naar de uitgang.

Dan worden ook de accu’s geladen.

Wanneer de 230 V aan de ingang

wegvalt of uitgeschakeld wordt,

neemt de omvormer dit direct en

bijna zonder onderbreking over.

De Mass Combi Ultra heeft zelfs

twee 230 Volt-aansluitingen; één

netaansluiting en een AC generator.

De Combi Ultra schakelt automatisch

tussen alle stroombronnen, inclusief

de omvormer.

n

Kan ik een computer op de

Mass Combi aansluiten?

Ja. De Mass Combi kan zonder

problemen of gevaar computers

voeden. De Mass Combi Ultra

kan zelfs als noodstroomsysteem

fungeren. Wanneer bijvoorbeeld de

230 V netspanning wegvalt, schakelt

de Combi automatisch om naar de

omvormer.

Doordat de omschakeltijd zeer kort

is en de omvormer in de wachtstand

al gelijk loopt met de inkomende

spanning, zal de computer gewoon

blijven functioneren. Nadat de

netspanning is hersteld, schakelt het

systeem terug naar de laadfunctie

zodat de inkomende net- of

generatorspanning de computer

weer van stroom voorziet. Met

de Mass Combi MasterAdjust

software kunt u het minimale net-/

generatorspanningsniveau instellen

waarbij de Combi wordt ingeschakeld.

n

Werkt de Mass Combi met

een wasmachine?

Voor de Combi is het geen probleem

om een wasmachine te voeden.

Gemiddeld is er 80-100 Ah nodig bij

een 12 V systeem (40-50 Ah bij een

24 V systeem) voor een complete was,

waarbij de meeste energie opgaat aan

het verwarmen van het water. Het

energieverbruik hangt sterk af van de

watertemperatuur. Wel is het zo dat

u de accu hierbij voor korte tijd flink

belast. Het is dus van belang dat de

accucapaciteit ruim voldoende is,

bijvoorbeeld 600 Ah voor een 12 V

systeem en 300 Ah voor een 24 V

systeem.

n

Kan ik de stroomopname

reduceren bij een beperkt

beschikbare stroom?

Uiteraard is dit mogelijk.

De Mass Combi is standaard uitgerust

met Power Assist. Deze functie zorgt

ervoor dat de acculader in de Combi

automatisch terugregelt bij overschrijding

van een vooraf ingestelde waarde.

Deze waarde komt meestal overeen

met de beschikbare netaansluiting of

het beschikbare generatorvermogen.

Uitgangspunt is de stroom die de

acculader nodig heeft en de stroom

die nodig is om de apparatuur aan de

uitgang te voeden. Is de optelsom van

deze stroom hoger dan de ingestelde

waarde, dan gaat de acculaderstroom

zo ver terug dat de stroomopname

vanaf de wal of generator gelijk is aan

de ingestelde waarde. Indien nodig

regelt de acculader zodanig terug dat de

laadstroom 0 Ampère bedraagt.

Wanneer de belasting aan de uitgang

van de Combi hoger is dan de ingestelde

waarde, dan zal de omvormer extra

energie vanuit de accu’s gaan bijleveren.

Op deze manier voorkomt u dat de

netzekering springt of dat u de generator

overbelast. Wanneer na enige tijd de

stroom die nodig is om de aangesloten

apparatuur te voeden lager wordt

(doordat er bijvoorbeeld een aantal

apparaten afgeschakeld zijn), dan volgt

overschakeling naar de inkomende

spanning en zullen de accu’s weer

geladen worden. De waarde voor de

maximale stroomopname stelt u in via de

optionele afstandsbedieningspanelen of

door het instellen van dipswitches in het

apparaat.

n

Kan ik een magnetron op de

Mass Combi aansluiten?

Ja. Elke magnetron sluit u probleemloos

op een Mastervolt Combi aan. Maar

houdt er wel rekening mee dat een

magnetron met een afgegeven vermogen

van 800 Watt ongeveer 1200 à 1300

Watt uit het 230 V net opneemt en dat

de Combi (omvormer) dit vermogen dan

ook kan leveren. Overigens, het totale

verbruik van een magnetron/omvormer

combinatie valt mee. Vijf minuten

magnetrongebruik ‘kost’ ongeveer 10 Ah

bij een 12 V systeem en 5 Ah bij een 24 V

systeem. Ook een combimagnetron met

oven en gril sluit u probleemloos aan op

een Mass Combi. Indien u de oven en

de magnetron gelijktijdig gebruikt is het

stroomverbruik wel hoog. U heeft een

behoorlijke accubank nodig van minimaal

600 Ah voor 12 V en 400 Ah voor 24 V.

n

Kan ik Mass Combi’s parallel

schakelen?

Ja, de Mastervolt Mass Combi 2500

en Mass Combi Ultra kunnen zonder

problemen parallel geschakeld worden.

De Mass Combi Ultra kan zelfs parallel

geschakeld worden tot tien stuks. Zo’n

opzet betekent een verdubbeling van

zowel het omvormervermogen als het

laadvermogen. Bijvoorbeeld omdat

er meer accu’s zijn of omdat u meer

apparatuur moet voeden. In zo’n geval

schakelt u een tweede Combi parallel

met de reeds aanwezige Combi. Dit

verdubbelt de beschikbare omvormer-

en laadcapaciteit. Extra voorzieningen

(behalve het aansluiten van wat kleine

signaalkabels) zijn niet nodig. Wel moet

u de draad- en kabeldiameters in het

systeem aan het grotere vermogen

aanpassen.

229