Table of Contents Table of Contents
Previous Page  232 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 232 / 268 Next Page
Page Background

Alles wat u moet weten over

dynamo’s en laadregelaars

Deze dynamo’s zijn echter temperatuur-

gevoelig. Bij een hogere omgevingstem-

peratuur, zoals in een machinekamer,

neemt hun uitgangsvermogen snel met

50 % of meer af. In een auto is dit geen

probleem, het kleine beetje energie dat

bijvoorbeeld starten kost is in een mum

van tijd weer geladen. Verder moeten ook

de ruitenwissers, ventilatoren en derge-

lijke voeding krijgen. Over het algemeen

draait een automotor op een veel hoger

toerental in vergelijking met een scheeps-

diesel en is de temperatuur onder de

motorkap lager door de rijwindkoeling.

Waarom een Mastervolt dynamo?

De Mastervolt dynamo’s zijn speciaal

ontwikkeld om bij een laag toerental van

de motor toch de volledige stroom af te

geven. Bij een pulleyverhouding van 1:3

zal bij stationair toerental van de motor

(700-800 toeren) toch behoorlijk wat

stroom beschikbaar zijn voor het laden

van de accubanken en het voeden van de

aangesloten apparatuur. De Mastervolt

dynamo’s zijn bovendien beter bestand

tegen hoge temperaturen in de machi-

nekamer. Dit betekent ook dat de motor,

indien uitgerust met een Mastervolt

dynamo, ook dienst kan doen als energie-

bron voor de verbruikers aan boord en

als ‘snellader’ voor de gebruikersaccu.

Kies de dynamo niet te klein. Een grotere

dynamo zorgt ervoor dat de accu sneller

geladen wordt en de motoruren beperkt

blijven, 30 tot 50 % van de accucapaciteit

is geen overbodige luxe.

Bij de standaarddynamo uit de auto­

industrie is de spanningsregelaar aan de

achterkant van de dynamo gemonteerd

en afgeregeld op een enkele laadspan-

ning van 14 of 28 V. Deze spanning is

voor een auto-accu, die meestal niet

of nauwelijks ontlaadt, voldoende. De

spanningsregelaar van een autodynamo

is vaak temperatuurgevoelig en regelt de

spanning bij een hoge temperatuur zelfs

verder naar beneden, vaak naar 13,5 of

26,5 V. Deze spanning is veel te laag om

een ontladen accu weer voldoende te

laden.

De maximaal bereikbare accucapaciteit

die u bij deze spanningen mag verwachten

is ongeveer 60-70 %. De levensduur van

de accu neemt daardoor sterk af omdat er

geen volledige lading plaatsvind. Een accu

die geheel of gedeeltelijk ontladen is moet

u met een iets hogere spanning laden.

Deze spanning moet bij 25 ºC 14,25 V

(12 V accu) of 28,5 V (24 V accu) bedragen.

Wanneer de accu vol is, dus 100 %

geladen is, moet deze spanning terug naar

13,25 of 26,5 V (float fase). Zo overlaadt u

de accu’s niet.

Massavrij; dus ook voor

aluminium schepen

Mastervolt dynamo’s zijn massavrij. Dit

betekent dat de min van de dynamo

niet verbonden is met het huis van de

dynamo, maar een aparte aansluiting

heeft. Hierdoor is een Mastervolt dynamo

ook geschikt voor aluminium schepen

waar de dynamomin niet met de romp

van het schip verbonden mag zijn.

Meer vermogen

Mastervolt dynamo’s leveren over

het algemeen veel meer vermogen

in vergelijking met de dynamo die

standaard bij de motor hoort. Dit

vermogen kunt u niet meer met een

enkele snaar van de motor naar de

dynamo overbrengen. Om dit goed

te doen zijn er twee snaren nodig en

vaak moet u ook de pulley op de motor

aanpassen. Uw motorleverancier kan u

aan een dubbele pulley helpen en ook

advies geven over het opbouwen van de

dynamo. Door het grote vermogen moet

u ook de dynamosteun geschikt maken

om dit hoge vermogen te hanteren.

Meer informatie over dynamo’s en installatietekeningen

vindt u op

n

mastervolt.nl/dynamos

Om tijdens het draaien van de motor de accu’s snel bij te

laden adviseren wij de motor uit te rusten met een extra

‘hoge opbrengst’ Mastervolt dynamo.

Een standaard dynamo, veelal afkomstig uit de

auto-industrie, levert pas bij een hoog toerental

energie om de accu’s te laden en tegelijkertijd

de diverse verbruikers van energie te voorzien.

TECHNISCHE ACHTERGROND

232