Table of Contents Table of Contents
Previous Page  234 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 234 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE ACHTERGROND

De accu als energiebron

Er zijn verschillende soorten

herlaadbare accu’s. De meest

bekende is de lood/zwavelzuuraccu.

Minder bekend is de nikkelcadmium

(NiCad) accu, die nog vaak in

oude noodstroomsystemen

wordt toegepast. Door de hoge

laadspanning die vereist is voor een

NiCad-accu, en het feit dat ze erg

milieuonvriendelijk zijn, zijn deze

accu’s niet geschikt voor gebruik

aan boord van een vaartuig of

auto/vrachtauto.

Het principe van de loodzuuraccu

Een accu is een apparaat dat elektrische

energie opslaat in de vorm van che-

mische energie. Indien nodig wordt de

energie weer als elektrische energie

voor DC verbruikers zoals verlichting

en startmotoren vrijgegeven. Een accu

bestaat uit diverse galvanische cellen

met een spanning van elk 2 Volt. Voor

een 12 V accu worden 6 cellen in serie

gekoppeld en in één bak gemonteerd.

Voor 24 V worden er twee accu’s in

serie geschakeld. Iedere cel heeft

positieve loodoxide platen en negatieve

loodplaten. De cellen zijn gevuld met

een mengsel van water en zwavelzuur,

het zogenaamde elektroliet. Tijdens het

ontladen wordt het lood en het loodoxide

omgezet in loodsulfaat. De zuurgraad

daalt omdat voor het omzetten naar

loodsulfaat zwavelzuur nodig is.

Om de accu weer op te laden, sluit u een

externe spanningsbron aan (acculader,

dynamo, zonnepaneel) met een spanning

van 2.4 V per cel (14,4/28,8 V). Het lood-

sulfaat wordt dan weer omgezet naar

lood en loodoxide. Tevens komt er weer

zwavelzuur vrij. Aan de laadspanning zijn

grenzen verbonden om te voorkomen

dat de accu’s gaan gassen. Zo komt bij

een laadspanning van meer dan 2,4 V per

cel veel waterstofgas vrij wat een zeer

explosief mengsel kan vormen met de

zuurstof in de lucht.

Bij een 12 V accu is de bovengrens

14.4 V, bij 24 V is dat 28.8 V, bij 20 °C.

Het verband tussen de ladingsgraad en

het soortelijk gewicht van het water/

zwavelzuur mengsel kan als volgt

worden weergegeven:

Voor iedere toepassing wordt een

specifieke accu toegepast waarvan

de dikte en het aantal platen per cel

variëren. De maximum te leveren

stroom wordt bepaald door het totale

plaatoppervlak. Het aantal keren dat de

accu ontladen en geladen kan worden,

oftewel het aantal cycli, wordt bepaald

door de dikte en kwaliteit van de platen.

Een accu kan bestaan uit veel dunne

platen of een paar dikke platen.

De startaccu

Een startaccu heeft veel dunne platen per

cel waarbij het totale oppervlak van de

platen groot is. Deze accu’s zijn hierdoor

geschikt om hoge stromen te leveren.

Het aantal keren dat een startaccu ontladen

kan worden is beperkt tot ± 50-80 keer.

Omdat bij het starten van een motor de

accu maar nauwelijks ontladen wordt

(ongeveer 0,01 %), kan de accu vele

jaren meegaan. Als accu voor cyclische

toepassing (gebruikersaccu) zijn deze accu’s

niet geschikt.

percentage

acculading

accu-

spanning

soortelijk

gewicht

percentage accu-

ontlading

0 %

11.64 V

1.100

± 100 %

20 %

11.88 V

1.140

± 80 %

40 %

12.09 V

1.175

± 60 %

60 %

12.30 V

1.210

± 40 %

80 %

12.51 V

1.245

± 20 %

100 %

12.72 V

1.280

0 %

234