Table of Contents Table of Contents
Previous Page  235 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 235 / 268 Next Page
Page Background

ACCU’S

De semi-tractie accu

Een semi-tractie accu heeft minder, maar

wel dikkere platen per cel. Deze accu’s

kunnen dus relatief minder startstroom

leveren, maar kunnen wel vaker en

dieper ontladen worden (200 tot 600

volledige cycli). Dit soort accu’s zijn prima

geschikt voor de gecombineerde functie

start/gebruikersaccu.

Dit type accu heeft nog minder, maar wel

zeer dikke, vlakke of buisjesplaten, waar-

door veelvuldig en zeer diep ontladen mo-

gelijk is (1000-1500 volledige cycli). Natte

tractie accu’s vindt men vaak in heftrucks

en in kleine, elektrische machines zoals

industriële schrob- en veegmachines.

Bij natte tractie accu’s is een afwijkende

laadmethode vereist. Doordat deze accu’s

vaak hoog zijn kan er stratificatie optre-

den. Stratificatie is het uitzakken van het

zwavelzuur. Doordat zwavelzuur zwaarder

is dan water, zal het zwavelzuur op den

duur naar de bodem van de accubak

zakken. De zuurconcentratie onder in de

accubak wordt hierdoor hoger, zodat er

meer plaatcorrosie ontstaat. Boven in

de bak is er een lagere concentratie van

zwavelzuur, plaatselijk intensivering van

plaatcorrosie, zodat er minder capaciteit

beschikbaar is en de accu lokaal te ver

ontladen wordt. Dit heeft tot gevolg

dat de levensduur van de accu sterk

wordt verkort. Om het zuur weer ge-

lijkmatig te verspreiden, is het noodza-

kelijk de accu bewust te overladen met

een te hoge spanning. Tijdens deze

overlading ontstaat er veel waterstof-

gas, dat vormt een gevaarlijk mengsel

met zuurstof in de lucht.

De spanning die nodig is om deze

accu’s weer te laden bedraagt

ongeveer 2,7 V per cel ofwel 16,2 V

voor een 12 V systeem en 32,4 V voor

een 24 V systeem. Deze hoge mate

van spanning is erg gevaarlijk voor de

aangesloten apparatuur en de grote

hoeveelheid gevormd gas maken

deze accu’s ongeschikt voor gebruik

in vaartuigen en voertuigen, behalve

voor de voortstuwing.

De natte tractie accu

(Mastervolt heeft deze accu’s niet in het assortiment)

capaciteit kan leveren, onafhankelijk van

de aangesloten belasting. De beschikbare

capaciteit van een loodzuur accu neemt

juist af bij grotere ontlaadstromen. De

Lithium Ion accu kan voor 80 % ontladen

worden zonder dat dit nadelige gevolgen

heeft voor de levensduur. De levensduur

van loodzuur accu’s zal daarentegen sterk

afnemen bij diepe ontladingen.

Langere gebruiksduur

In vergelijking met traditionele open of

loodzuur accu’s bieden de Lithium Ion

accu’s nog meer voordelen. Zo is de

vermogensdichtheid van Lithium Ion

accu’s veel groter. En omdat Lithium

het lichtste metaal is, hebben Lithium

Ion accu’s niet alleen een langere

gebruiksduur, maar zijn ze ook lichter.

Bovendien kunt u een Lithium Ion accu

op elk gewenst moment laden, terwijl

u nikkelcadmium accu’s steeds volledig

moet ontladen en laden voor een goede

prestatie en om het geheugeneffect te

voorkomen. Lithium Ion accu’s kunt u met

De Lithium Ion accu

Tot voor kort waren Lithium Ion accu’s

vooral beschikbaar als herlaadbare accu’s

met een kleine capaciteit. Hierdoor zijn

ze zeer populair voor toepassingen in

mobiele telefoons en laptops. Mastervolt

biedt Lithium Ion accu’s met een grote

capaciteit. De Mastervolt Lithium

Ion accu is een accu met een hoge

energiedichtheid, die zeer geschikt is voor

cyclische toepassingen. Vergeleken met

traditionele loodzuur accu’s bespaart

u met de Lithium Ion accu ongeveer

70 % aan volume en gewicht, terwijl het

aantal laadcycli zo’n drie keer groter is,

in vergelijking met semi-tractie loodzuur

accu’s. Een bijkomend voordeel is dat

de Lithium Ion accu een constante

een zeer hoge stroom laden, tot wel 100

% van de capaciteit. Dit resulteert in een

korte laadtijd en geen geheugeneffect.

Battery Management System

Mastervolt Lithium Ion accu’s zijn

uitgerust met een Battery Management

System. Dit systeem houdt alle

individuele cellen perfect in balans, met

als resultaat een hogere capaciteit en

een langere levensduur.

235