Table of Contents Table of Contents
Previous Page  241 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 241 / 268 Next Page
Page Background

ACCU’S

Transport

Vervoer van Mastervolt Gel en AGM accu’s

Mastervolt Gel en AGM accu’s worden beschouwd als lekvrije accu’s. Dit betekent dat ze vrijgesteld

zijn van de regelgeving voor gevaarlijke goederen, die betrekking heeft op het vervoer over weg,

spoor, zeevracht of luchtvracht. Gel en AGM accu’s kunnen dus snel en relatief goedkoop worden

verzonden naar elke bestemming in de wereld.

Vervoer van Mastervolt Lithium Ion accu’s

Extra zorg moet worden besteed aan het juiste transport van Lithium Ion accu’s. Mastervolt’s

Lithium Ion accu’s en de verpakkingen hebben alle vereiste veiligheidskeuringen ondergaan die

voorgeschreven zijn door de Verenigde Naties en de vervoersautoriteiten (weg, spoor, zee en

lucht). Hieronder vindt

u de technische details.

De Mastervolt Lithium Ion accu’s zijn getest volgens het UN Handbook of Tests and Criteria,

part III, sub section 38.3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.5). Voor transport behoren de accu’s tot categorie

UN3480, klasse 9, verpakkingsgroep II en moeten ze volgens deze regelgeving worden vervoerd.

Dit betekent dat ze voor land- en zeevervoer (ADR, RID & IMDG) moeten worden verpakt volgens

verpakkingsinstructies P903 en voor luchtvervoer (IATA) volgens verpakkingsinstructie P965.

De originele verpakking van de Mastervolt Lithium Ion accu’s voldoet aan deze eisen.

241