Table of Contents Table of Contents
Previous Page  242 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 242 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE ACHTERGROND

De 3-traps+ laadkarakteristiek is een

moderne laadtechniek, waarmee u

de accu in drie fases (trappen) snel

en veilig laadt.

De eerste trap is de

BULK FASE.

In deze

fase wordt de accu snel geladen.

De uitgangstroom van de acculader

is tijdens deze fase maximaal (100 %).

De accuspanning is afhankelijk van de

ladingsgraad van de accu. De tijdsduur

van deze fase is afhankelijk van de

verhouding acculader/accucapaciteit en

de ladingsgraad van de accu’s voordat er

met laden werd begonnen.

Na de bulk fase volgt de

ABSORPTION

FASE,

ook wel de na-laadfase genoemd.

De absorption fase start wanneer de

accu ± 80 % geladen is (90 % voor Gel en

AGM accu’s). Tijdens deze fase wordt de

accu tot de volle 100 % opgeladen. De

accuspanning is in deze fase constant

en de laadstroom is afhankelijk van de

ladingsgraad van de accu, het soort accu,

de omgevingstemperatuur enzovoort.

Bij een natte accu zal deze fase ongeveer

4 uur duren, bij Gel en AGM accu’s

ongeveer 3 uur.

Voor een Li-ion accu is dit niet van

toepassing omdat de Li-ion accu met

volle stroom tot 100 % geladen wordt.

Als de accu 100 % geladen is, schakelt de

Mastervolt acculader automatisch om

naar de

FLOAT FASE.

Gedurende deze fase wordt de accu in

een optimale conditie gehouden. Ook de

aangesloten verbruikers worden tijdens

deze fase van stroom voorzien. Indien

het verbruik meer is dan de acculader

kan leveren, wordt de overige stroom

door de accu geleverd. De accu wordt

dan (gedeeltelijk) ontladen en de lader

schakelt automatisch weer terug naar de

bulk fase. Indien het verbruik afneemt zal

de lader de accu’s weer met het 3-traps+

laadsysteem gaan laden. Een acculader

met een 3-traps+ laadsysteem kan ook in

de winter op de accu aangesloten blijven

en zorgt voor een lange levensduur van

de accu’s. Het 3-traps+ laadsysteem is ook

veilig voor de aangesloten apparatuur.

Nalaadtijd

De nalaadtijd is de tijdsduur van de

tweede fase bij het laden van een accu

(dit heet bij de Mastervolt acculaders

de absorption fase). Over het algemeen

wordt de accu tijdens deze fase van ± 80

% tot 100 % geladen. Deze fase duurt bij

een natte accu ongeveer 4 uur. Bij Gel

en AGM accu’s is de nalaadtijd korter,

ongeveer 2-3 uur. Bij een Lithium Ion

accu is er nauwelijks sprake van een

nalaadtijd. De Li-ion accu kan met volle

stroom tot 100 % geladen worden.De

nalaadtijd bij Mastervolt acculaders staat

automatisch ingesteld.

3-Traps+ laadkarakteristiek

3-Traps+ laadkarakteristiek (IUoUo)

242