Table of Contents Table of Contents
Previous Page  246 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 246 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE ACHTERGROND

n

De Peukert exponent

Het lijkt eenvoudig om de resterende tijdsperiode te berekenen

waarbinnen een accu voldoende stroom kan leveren. Eén van

de manieren om dit te doen is de capaciteit van de accu te delen

door de ontlaadstroom. In de praktijk blijken deze berekeningen

echter vaak niet te kloppen. De meeste acculeveranciers

vermelden de accucapaciteit bij een ontlaadtijd van 20 uur.

Een accu van bijvoorbeeld 100 Ah levert 20 uur lang een stroom

van 5 A en hierbij daalt de spanning niet onder 10,5 V (1,75 V/

cel) voor een 12 V accu. Helaas levert een accu van 100 Ah bij

een ontlading van 100 A slechts 45 Ah en kan de accu dus voor

minder dan 30 minuten gebruikt worden.

Dit verschijnsel wordt beschreven in een formule, de Peukert

exponent, die meer dan 100 jaar geleden werd ontdekt

door de pioniers op accugebied: de heren Peukert (1897) en

Schroder (1894). In de formule van Peukert wordt het effect van

verschillende ontlaadstromen op het vermogen van een accu

beschreven. Het effect is dat de capaciteit van een accu afneemt

bij een hogere ontlaadstroom. Elke Mastervolt accumonitor

berekend deze Peukert factor, waardoor u altijd het juiste

overzicht over de status van uw accu’s heeft.

Peukert’s wet geldt niet voor Lithium Ion accu’s, omdat

de aangesloten belasting nauwelijks invloed heeft op de

beschikbare capaciteit.

De Peukert-formule voor accucapaciteit bij een

bepaalde ontlaadstroom luidt:

Cp = I

n

t

Cp

= beschikbare accucapaciteit bij de gegeven ontlading

I

= niveau van de ontlaadstroom

log T2 - logT1

n

= de Peukert-exponent =

log I1 - log I2

T

= ontlaadtijd in uren

I1, I2 en T1, T2 kunnen gevonden worden door het uitvoeren

van twee ontlaadproeven. Bij deze test wordt de accu twee keer

ontladen met twee verschillende stromen.

Eén test met een hoge ontlaadstroom (I1) bijv. 50 % van de

accucapaciteit, en één met een lage ontlaadstroom (I2) van bijv.

5 % van de accucapaciteit. Tijdens elke test wordt de tijd T1 en

T2 gemeten totdat de accuspanning gedaald is naar 10,5 Volt.

Het uitvoeren van twee ontlaadproeven is niet altijd eenvoudig.

Vaak is er geen grote belasting beschikbaar of er is geen tijd

voor een langzame ontlaadtest. U kunt de gegevens voor het

berekenen van de Peukert factor ook uit de specificaties van de

accu halen.

n

Rimpelspanning: de accusloper

Een accu kan voortijdig defect maken door de

rimpelspanning die elke acculader produceert. Om dit te

voorkomen moet de rimpelspanning van de acculader zo

laag mogelijk blijven.

Deze rimpelspanning levert rimpelstroom op. Als

vuistregel geldt dat de rimpelstroom beneden 5 %

van de geïnstalleerde accucapaciteit moet blijven. Als

er ook navigatie- of communicatieapparatuur op de

accu is aangesloten, zoals bijvoorbeeld GPS en VHF

apparatuur, mag de rimpelspanning maximaal 100 mV

(0,1 V) bedragen. Anders treedt er mogelijke storing in de

apparatuur op.

Mastervolt acculaders zijn voorzien van een uitstekende

spanningsregeling en de rimpelspanning blijft altijd

onder 100 mV!

Een ander voordeel van een lage rimpelspanning is

het voorkomen van schade aan het boordsysteem

als er bijvoorbeeld een accupool niet goed vastzit of

gecorrodeerd is. De Mastervolt acculader kan door de

lage rimpelspanning zelfs het systeem voeden zònder

een aangesloten accu.

n

Het uitlezen van de ladingsgraad

van een accu

Uit de hiernaast gegeven uitleg (Peukert exponent) blijkt

dat je de ladingsgraad van een accu niet zomaar kan

bepalen aan de hand van bijvoorbeeld het meten van de

accuspanning.

Voor het controleren van de ladingsgraad van een accu

is het gebruik van een Ah meter (accumonitor) de beste

en meest nauwkeurige optie. Een voorbeeld van zo’n

meter is de Mastervolt MasterShunt, BTM-III of BattMan

accumonitor. Deze monitor geeft buiten de laad- en

ontlaadstroom ook de accuspanning weer, hoeveel

Ampère-uren er verbruikt zijn, en de resterende tijd

totdat de accubank weer geladen moet worden.

Wat Mastervolt accumonitoren onderscheidt van andere

aanbieders, is de beschikbaarheid van o.a. historische

gegevens. Deze gegevens tonen bijvoorbeeld de laad/

ontlaadcycli van de accu, de diepste of gemiddelde

ontlading, en de hoogst en laagst gemeten spanning.

Op pag. 247 vindt u meer voordelen van de Mastervolt

accumonitor.

246