Table of Contents Table of Contents
Previous Page  248 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 248 / 268 Next Page
Page Background

Het voorkomen van corrosie

aan boord van schepen

Bij het installeren van een elektrische installatie aan

boord van een schip is het belangrijk om galvanische

corrosie te voorkomen. Galvanische corrosie is het

wegvreten (corroderen) van metaal onder invloed

van een elektrische stroom. Zoals u in de tabel kunt

zien, hebben alle metalen ten opzichte van elkaar een

klein spanningsverschil. Indien men twee metalen

onderdompelt in een elektrisch geleidende vloeistof

(elektroliet) en onderling kortsluit, zal er een (kleine)

stroom gaan lopen. Dit gaat net zo lang door totdat

het metaal met het laagste potentiaal (spanning) weg

is gecorrodeerd.

Bij een schip of jacht kunnen zich drie situaties voordoen waarbij

verschillende metalen ondergedompeld zijn in een elektroliet.

Wat betreft het laatste; zout water is een prima geleider van

elektriciteit, maar ook brak of zoet water kan elektriciteit

geleiden.

De eerste situatie heeft niet direct met de elektrische

installatie te maken, maar is wel een belangrijke

veroorzaker van vooral putcorrosie. De schroef van

bijvoorbeeld mangaanbrons is via de schroefas, de motor en

de min van de accu verbonden met de huid van het schip. Bij

een stalen schip is er een spanningsverschil tussen de huid

van het schip en de schroef. Normaal is het onderwaterschip

beschermd door verf en in theorie dus geheel afgesloten, maar

als er een kras in de verf komt zal er een stroom gaan lopen. Er

zijn immers twee verschillende metalen ondergedompeld in een

elektroliet en kortgesloten. De oplossing voor dit probleem is het

aanbrengen van een opofferingsanode van bijvoorbeeld zink of

aluminium. Deze anoden hebben een nog lager potentiaal ten

opzichte van de schroef en dit zorgt ervoor dat de anode (en niet

de huid van het schip) zal worden aangetast.

De tweede situatie heeft wel te maken met de

elektrische installatie. Meestal wordt de min van de

accu, bijvoorbeeld bij de motor, met de huid van

het schip verbonden. Als het schip als stroomgeleider gebruikt

wordt (door bijvoorbeeld de min van de verlichting niet direct

met de accu te verbinden, maar met de huid van het schip) kan er

tussen deze aansluitingen een klein spanningsverschil ontstaan.

Dit spanningsverschil kan ook corrosie veroorzaken. Vooral bij

aluminium schepen is het gevaar van corrosie zeer groot als de

huid van het schip als stroomgeleider dient. Alle apparatuur zoals

motoren, generatoren, dynamo’s en navigatie-apparatuur moeten

dan ook massavrij worden uitgevoerd. Wel moet de min van de accu

op één centraal punt met de huid van het schip verbonden worden.

De derde situatie heeft te maken met de aardaan-

sluiting van de walstroom. Bij een walstroomaansluiting

worden in een verdeelstation de nul en de randaarde

met elkaar verbonden en via een stalen pen in de grond verbonden

met het grondwater. In de haven zijn dus alle randaardeaan-

sluitingen met elkaar verbonden. Ook stalen damwanden en

steigers zijn via het grondwater met de randaarde verbonden.

Indien nu bijvoorbeeld een aluminium schip naast een stalen

schip afgemeerd ligt, dan zijn er verschillende metalen (staal

en aluminium) ondergedompeld in een elektroliet (water). Er

ontstaat dan een klein potentiaal verschil. Indien de randaarde-

aansluiting aan de huid van het schip verbonden is, worden de

twee metalen via de randaarde met elkaar verbonden en ontstaat

er corrosie.

TECHNISCHE ACHTERGROND

1

2

3

248