Table of Contents Table of Contents
Previous Page  252 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 252 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE ACHTERGROND

n

Aardlekschakelaar

Beveiligt het boordnet tegen

lekstromen. Schakelt boordnet

af als de lekstroom groter wordt dan 30

milli-ampère. Een aardlekschakelaar wordt

gebruikt als bescherming bij het aanraken

van onder spanningstaande delen.

n

Absorption fase

Tweede fase in een modern 3-traps+

laadproces. Bij deze fase worden de accu’s

van ongeveer 80 % tot 100 % geladen.

De spanning is iets onder de gasspanning

van de accu (namelijk 2,4 V per cel oftewel

14,4 V voor een 12 V accu en 28,8 V voor

een 24 V accu). De absorption fase volgt

op de bulk fase. Na de absorption fase

komt de float fase.

n

ABYC-keur

De American Boat & Yacht Council is een

non-profit organisatie die de Amerikaanse

jachtbouwers vertegenwoordigt. Dit

instituut stelt normen en aanbevelingen

op waaraan nautische uitrustingen op

pleziervaartuigen, inclusief elektronische

apparatuur, moeten voldoen met als doel

het vergroten van

de veiligheid. Om

dit te bereiken

voert dit instituut

ook certificeringen

van producten uit.

n

Accu

Een accu zet chemische energie om in

elektrische energie en elektrische energie

in chemische energie. De nominale span-

ning (celspanning) van een loodzuur accu

bedraagt 2 V. Voor hogere spanningen

worden cellen in serie geschakeld. Bijvoor-

beeld 6 cellen van 2 V in serie geeft een

nominale spanning van 12 V.

n

Acculader

Apparaat om accu’s te laden. De capaciteit

moet tenminste 15 tot 25 % van de accu-

capaciteit bedragen bij een natte accu,

max. 30 % bij een AGM accu, tot 50 % bij

een Gel accu, en tot 100 % bij een Lithium

Ion accu.

n

Ampère-uur (Ampuur,

Amphr, Ahr)

De eenheid voor de capaciteit

van een accu, die wordt bepaald

door stroom (Ampère) te ver­

menigvuldigen met de tijd van

ontlading in uren. Voorbeeld: als een

accu gedurende 20 uur een stroom

van 5 Ampère levert, dan is dat 20 x

5 =100 Ah. Hierbij mag de spanning

overigens niet onder de 10,5 V

zakken. De capaciteit van de accu

is hoofdzakelijk afhankelijk van de

hoeveelheid lood en de hoeveelheid

accuzuur.

n

Amperian

Amperian is een krachtige digitale

assistent die uw Mastervolt systeem

in de gaten houdt, waar ook ter

wereld. Met Amperian kunt u, of uw

systeemprovider, uw energiesysteem

op afstand bedienen en controleren.

De Amperian

Interface

maakt alle

systeemgege-

vens online

beschikbaar.

n

Battery

Management System

Een nadeel van Lithium

Ion accu’s is de natuurlijke onbalans

tussen cellen in een accu; er zijn

sterke en zwakke cellen. Door

deze onbalans zullen tijdens het

laadproces één of meerdere cellen

eerder het maximale laadniveau

bereiken, terwijl andere cellen niet

volledig geladen worden. Deze niet

volledig geladen cellen zijn ook

eerder leeg, zodat de accu sneller

leeg loopt. Deze onbalans wordt

in de loop van de tijd versterkt,

waardoor de verwachte levensduur

van de accu reduceert. Om dit te

voorkomen zijn de Lithium Ion accu’s

van Mastervolt uitgerust met een

Battery Management System.

n

Accumonitor

Geeft de accustatus weer. Mastervolt biedt

u de keuze uit 4 modellen. De BattMan met

spatwaterdicht display en energiemeter

is in twee uitvoeringen leverbaar

.

De

Masterlink BTM-III met uitgebreide accu-

informatie op LCD display en LED balk.

De moderne MasterShunt in combinatie

met de EasyView 5 geeft uitgebreide

informatie over spanning, stroom,

historische- en verbruiksgegevens.

Makkelijk aan te sluiten op het MasterBus

netwerk, met touchscreen bediening

van alle functies. Meer details van de

accumonitoren vindt u op pag. 114-115

van dit Powerbook.

n

Accuzuur

Mengsel van water en zwavelzuur. Ook

aangeduid als elektroliet. Soortelijk gewicht

bij een geladen accu 1,28 tot 1,30.

n

AGM accu

Accu waarbij het elektroliet (mengsel

van water en zwavelzuur) grotendeels

geabsorbeerd is in glasfiber. Deze accu’s

zijn geheel onderhoudsvrij en gassen

onder normale omstandigheden niet, en

kunnen dus overal gemonteerd worden.

Afzuiging is over het algemeen niet nodig.

Deze accu’s kunnen door hun constructie

zeer snel ontladen worden met zeer hoge

stromen en zijn dus uitermate geschikt

voor systemen waarbij hoge stromen nodig

zijn zoals boegschroeven, lieren, starten

van motoren, etc..

n

Alarmcontact

Een contact in een acculader of omvormer,

die wordt geactiveerd bij een externe of

interne storing.

n

Ampère (Amp, A)

De eenheid die de stroom aangeeft die

door een circuit loopt. Wij kunnen de

stroom berekenen door de spanning

te delen door de weerstand van de

verbruiker. Door een weerstand van 6 Ω

loopt bij 12 V een stroom van 2 Ampère.

A

B

Technische begrippenlijst

252