Table of Contents Table of Contents
Previous Page  253 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 253 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE BEGRIPPENLIJST

Dit systeem compenseert de onbalans

tussen de cellen automatisch met als

prettig resultaat een verhoging van

levensduur en accucapaciteit.

n

Bulk fase

De eerste fase in een modern 3-traps+

laadproces. De uitgangsstroom van de

acculader is tijdens deze fase 100 %.

De klemspanning is afhankelijk van de

ladingsgraad van de accu. Na de bulk fase

volgt de absorption fase.

n

Bureau Veritas keur

Frans classificatiebureau voor beroeps-

vaart, passagiersschepen en soms grote

jachten. Strenge keur waarbij gekeken

wordt naar veiligheid en functionaliteit.

Deze keur wordt ook geëist door ver-

zekeringsmaatschappijen die het schip

verzekeren. De

meeste Mastervolt

apparatuur voldoet

ruimschoots aan

de strenge normen

van dit bureau.

n

CE

Met CE-markering op een

product laat de fabrikant

of importeur zien dat de essentiële

eisen voor veiligheid, gezondheid en

milieu in acht zijn genomen. Deze

eisen zijn vastgelegd in Europese

productrichtlijnen, die de lidstaten van de

Europese Gemeenschap in hun nationale

wetgeving hebben overgenomen. De

CE-markering is dus een wet en geen

vrijblijvend advies. Het CE-teken moet op

de buitenkant van het apparaat zichtbaar

zijn en de leverancier moet een verklaring

beschikbaar stellen waarin staat aan

welke eisen van de CE normering de

apparatuur voldoet.

Alle Mastervolt

apparatuur voldoet

ruimschoots aan

deze eisen.

n

Combi

Apparaat met een acculader, een om­

vormer en een omschakelsysteem in één.

C

n

Cos phi (arbeidsfactor)

Specificeert in AC systemen de mate waarin de stroom uit de pas loopt met de

spanning: Hoe kleiner dit getal hoe meer de stroom uit de pas loopt. Bij een

verwarmingselement loopt de stroom in de pas met de spanning en is de cos phi

1. Bij een motor loopt de stroom uit de pas en is de cos phi over het algemeen 0,8,

maar soms ook wel 0,6. Hoe lager de cos phi is hoe meer stroom er nodig is om

hetzelfde vermogen (arbeid) te leveren.

n

Cyclus

De theoretische ontlading van een accu van 100 % tot 0 % en het weer opladen van

0 % tot 100 %. Het tweemaal ontladen tot 50 % en weer laden tot 100 % is ook een

cyclus, evenals het viermaal ontladen tot 75 %. Dit is theoretisch, in de praktijk wordt

een accu niet verder ontladen dan 50 %.

n

CZone

®

Het CZone systeem decentraliseert het DC distributiesys-

teem, en plaatst de circuitcontrole en beveiligingsmodules

dichter bij de belastingen om de kabels te verkorten en het

aantal geleiders te beperken. Dit betekent een aanzienlijke

vermindering van de kosten en het gewicht van elektrische

kabels. Het CZone systeem vervangt complexe bekabeling

door één enkele datakabel.

253