Table of Contents Table of Contents
Previous Page  254 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 254 / 268 Next Page
Page Background

n

Digital Switching

Digital Switching oftewel

digitaal schakelen. Een

Mastervolt innovatie die de installatie,

configuratie, bediening en monitoring

van een elektrisch systeem aan boord

aanzienlijk vereenvoudigt. Dit CAN-

gebaseerde platform heeft zich bewezen

in de auto-industrie en is volledig

compatibel met de meeste A-merk

navigatiesystemen. Het biedt een aantal

luxe en makkelijke opties, waaronder

afstandsbediening.

n

Dipswitch

Klein schakelaartje dat zich over het

algemeen op een printplaat bevindt.

Wordt gebruikt om de diverse functies bij

een Mastervolt apparaat in te stellen.

n

DNV GL keur

DNV GL is ‘s werelds grootste classifica-

tiemaatschappij voor de beroepsvaart en

offshore. Streng keurmerk waarbij wordt

gekeken naar veiligheid en functionali-

teit. Dit keurmerk wordt ook geëist door

verzekeringsmaatschappijen die het schip

verzekeren. De

meeste Mastervolt

apparatuur voldoet

ruimschoots aan

de strenge normen

van DNV GL.

Germanische Lloyd’s. Duits classificatie-

bureau voor beroepsschepen. Keur

waarbij gekeken wordt naar veiligheid

en functionaliteit.

Deze keur wordt

ook geëist door

verzekeringsmaat-

schappijen die het

schip verzekeren.

n

E-marking

Normering en keur die

aangeeft dat de betreffende

apparatuur toegepast mag worden

op voertuigen zoals ambulances,

brandweerauto’s, etc. Om in aanmerking

te komen voor een E-markering moet

de apparatuur aan strenge eisen voldoen

met betrekking tot veiligheid, EMC en

toepasbaarheid.

De meeste Mastervolt acculaders en

omvormers voldoen ruimschoots aan

deze strenge eisen.

n

Elektrische aandrijving

(E-Propulsion)

E-Propulsion staat voor elektrische

voortstuwing, een vorm van varen die

steeds meer aan populariteit wint en in

sommige water- en natuurgebieden zelfs

verplicht is. Er is ook een hybride vorm,

waarbij u kunt kiezen uit varen op de

motor of op elektriciteit.

n

Elektroliet

De vloeistof in accu’s, deze bestaat uit

een mengsel van zwavelzuur en water.

Het soortelijk gewicht is bij een geladen

accu 1.280 en bij een ontladen accu

1.100.

n

EMC

Afkorting van ElektroMagnetische

Compatibiliteit. EMC is vastgelegd in

een norm die aangeeft of en hoeveel

elektromagnetische storing een apparaat

mag veroorzaken en of het gevoelig is

voor elektromagnetische storing van

buitenaf. Een voorbeeld is een acculader

en een magnetron. De magnetron mag

niet meer storing veroorzaken als in de

norm is vastgelegd. De acculader mag

niet ontregeld worden door de storing die

de magnetron veroorzaakt. Andersom is

dit natuurlijk ook zo, de acculader mag de

magnetron niet ontregelen. De eisen die

aan EMC worden gesteld zijn vastgelegd

in de CE-normering. Uiteraard voldoet

alle Mastervolt apparatuur ruimschoots

aan deze eisen.

n

Forced inverter

Functie op de Mass

Systemswitch. Met één

druk op de knop wordt een deel van

de verbruikers aan boord vanuit de

accu’s via de omvormer gevoed. De

acculader blijft echter op de walspanning

aangesloten. Via het systeempaneel kan

de opgenomen stroom van de acculader

geregeld worden.

TECHNISCHE ACHTERGROND

De stroomopname van de acculader

wordt zo geregeld dat de maximale

stroom van de netzekering niet

overschreden wordt. Het voordeel

van dit systeem is dat een grote

verbruiker (bijvoorbeeld een föhn)

via de omvormer wordt gevoed en

dus niet de netzekering overbelast.

Indien een grote verbruiker op de

omvormer is aangesloten kan het

verbruik uit de accu’s meer zijn dan

de acculader kan leveren. Dit is geen

probleem omdat de gebruiksduur

van grote verbruikers niet zo lang

is en het verbruik in Ah’s gering.

Nadat de verbruiker is uitgeschakeld,

worden de accu’s automatisch door

de acculader weer geladen.

n

Float fase

Laatste fase in een modern 3-traps+

laad-proces. Hoewel de accu’s

volledig geladen zijn tijdens deze fase,

krijgen ze een onderhoudslading en

tevens wordt het boordsysteem van

energie voorzien. De spanning is

2,25 V per cel (oftewel 13,25 V voor

een 12 V accu en 26,5 V voor een 24 V

accu bij 25 °C).

n

Frequentie

Het aantal malen per seconde dat de

stroom van richting verandert bij

wissel-stroom. Wordt uitgedrukt in

Hertz (Hz).

n

Galvanische

scheiding (isolatie)

Wij spreken van

galvanische scheiding wanneer

twee circuits elektrisch met elkaar

verbonden zijn, zonder dat de circuits

elektrisch met elkaar in contact

staan. Galvanische scheiding kan

gerealiseerd worden door middel van

een transformator.

n

Gasspanning

Spanning waarbij een accu gaat

gassen. Bij 20 ºC is de gasspanning

2,4 V per cel (oftewel 14,4 V voor een

12 V accu en 28,8 V voor een 24 V

accu).

E

D

G

F

254