Table of Contents Table of Contents
Previous Page  255 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 255 / 268 Next Page
Page Background

wisselspanning gelijkspanning gemaakt.

De ontstane gelijkspanning wordt met

een hoge frequentie in stukjes gehakt

door een elektronische schakelaar snel

aan en uit te zetten. Er ontstaat dan een

wisselspanning met een hoge frequentie

van bijvoorbeeld 35 kHz (35.000 Hertz).

Deze wisselspanning kan via een zeer

kleine transformator naar een hogere of

lagere spanning getransformeerd wor-

den. Hoe hoger de frequentie hoe kleiner

de transformator kan zijn. Mastervolt

past in al haar apparatuur HF schakel-

technieken toe, waardoor er geen grote

transformatoren nodig zijn. De Master-

volt apparatuur is dan ook zeer compact,

licht van gewicht en heeft een extreem

hoog rendement. Een ander voordeel is

het ontbreken van de bekende transfor-

matorbrom (‘humming’).

n

Gel accu

Accu waarbij het elektroliet (mengsel

van water en zwavelzuur) geabsorbeerd

is door een gel. Deze accu’s zijn geheel

onderhoudsvrij en gassen onder nor-

male omstandigheden niet en kunnen

dus overal gemonteerd worden. Extra

afzuiging is niet nodig. Gel accu’s zijn ui-

termate geschikt voor verlichtingsdoel-

einden en als gebruikersaccu op sche-

pen en kunnen door hun constructie

zeer snel geladen worden. Levensduur

voor een 12 V Gel accu is bij normaal

gebruik 6-7 jaar. Voor de 2 V tractie Gel

uitvoering is 15 jaar niet abnormaal.

Een Gel accu is zeer goed geschikt voor

(diep) cyclisch gebruik.

TECHNISCHE BEGRIPPENLIJST

n

IEC-keur

International Electrotechnical Commission.De International Electrotechnical

Commission, kortweg IEC, gevestigd in Genève in Zwitserland, ontwikkelt alge-

mene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en appara-

tuur. De IEC stelt voor en ontwikkelt, maar is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de

naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium.

n

Inductieve belasting

Inductieve belastingen zijn bijvoorbeeld motoren van airconditioningsystemen en duik­

compressoren. Deze belastingen zorgen ervoor dat de stroom achter loopt op de spanning,

ook wel het na-ijlen van de stroom genoemd. De mate waarin de stroom uit de pas loopt

wordt aangegeven in een getal, de cos phi of arbeidsfactor. Hoe kleiner dit getal hoe

meer de stroom achterloopt op de spanning. Bij een verwarmingselement (zgn. Ohmse

belasting) loopt de stroom in de pas met de spanning en is de cos phi 1. Bij een motor

loopt de stroom uit de pas en is de cos phi over het algemeen 0,8, maar soms ook wel

0,6. Hoe lager de cos phi hoe meer stroom er nodig is om hetzelfde vermogen (arbeid) te

leveren.

n

Kabelverliezen

Spanningsverlies als gevolg van de weerstand van de kabel. De verliezen zijn

ook afhankelijk van het stroomverloop.

n

Kilowatt (kW)

1.000 Watt, aanduiding voor elektrisch vermogen. Tien 100 Watt gloeilampen is samen

één kilowatt.

n

Kilowatt uur (kWh)

Een kW aan elektriciteit dat in een uur gebruikt is. De meest gebruikte maatstaf van

stroomverbruik.

n

Gelijkspanning

(DC = Direct Current)

Stroom die één kant oploopt zoals die

van een accu, zonnepaneel, dynamo of

acculader.

n

Hertz (Hz)

De frequentie of aantal

keren per seconde dat een

wisselstroom (AC) van richting verandert.

50 Hz in Europa, 60 Hz in de USA.

n

Hoogfrequent (HF)

schakeltechniek

Door de toepassing van deze moderne

techniek is het gebruik van grote trans-

formatoren overbodig geworden. Een

inkomende wisselspanning wordt via

een diodebrug gelijkgericht: er wordt van

K

I

H

255