Table of Contents Table of Contents
Previous Page  257 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 257 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE BEGRIPPENLIJST

n

Parallelschakeling

In een parallelschakeling kan de

stroom door meerdere circuits lopen.

Door accu’s parallel te schakelen (plus

met plus, min met min), wordt de capa-

citeit van de accubank vergroot, terwijl

de spanning van de set niet verandert.

Voorbeeld: bij twee 12 V accu’s van

55 Ah parallel geschakeld blijft de ac-

cuspanning

12 V, maar de accucapaciteit wordt

55 + 55 = 110 Ah.

n

Peukert

Wetenschapper die in 1897 het effect

constateerde dat een accu minder

capaciteit beschikbaar heeft naarmate

de ontlaadstroom toeneemt. Peukert

heeft dit in een formule genoteerd.

Met deze formule kunt u uitrekenen

hoeveel ampère-uren een accu kan le-

veren bij een bepaalde ontlaadstroom

en tijd. Elke Mastervolt accumonitor is

uitgerust met de Peukert factor, waar-

door u altijd het juiste overzicht over

de status van uw accu’s heeft.

n

Piekvermogen

De hoeveelheid stroom die een

omvormer kan leveren gedurende

korte periodes. Elektrische motoren

verbruiken tot 10 maal meer dan hun

nominale stroom tijdens het opstarten.

Mastervolt omvormers leveren een hoge

piekstroom, die vaak 2 tot 3 maal zo

groot is als hun nominale vermogen.

n

Power Sharing

Heeft te maken met het gedrag van

het ladergedeelte van een Combi

bij aansluiting op net of generator.

Het betreft de automatische

stroomopnameregeling van de acculader

als de stroom zeer laag is. Wanneer de

zekering overbelast dreigt te raken, wordt

het stroomverbruik van de acculader

automatisch naar een lagere waarde

teruggeregeld, zodat het doorslaan van

de zekering wordt voorkomen.

n

Power Assist (bijleverfunctie)

Kenmerk van de Mass Combi Ultra.

Power Assist ervoor dat de verbruikers

aan boord grotendeels vanuit de accu’s

gevoed worden als er gevaar bestaat voor

overbelasting van de zekering. Treedt in

werking nadat de acculader via het Power

Sharing systeem in de Combi geheel

teruggeregeld is.

n

Rendement

Het rendement van een apparaat wordt

uitgedrukt in procenten (%). Bij een ap-

paraat met een rendement van 90 % blijft

er van de 100 % energie aan de ingang

90 % aan de uitgang over. Het verlies is

dan 10 % en dit wordt voornamelijk om-

gezet in warmte. Bij een omvormer geldt:

hoe hoger het rendement, hoe langer er

met de accu’s gedaan kan worden.

n

RRR-keur

Russian River Register. Russisch instituut

dat keuringen uitvoert voor producten en

producenten op het gebied van kwaliteit,

veiligheid en milieu. Alleen producten en

producenten die gekeurd zijn door het

Russian River Register worden toegelaten

op schepen die varen in de Russische bin-

nenvaart en kustvaart.

n

RMRS-keur

Russian Maritime Register of Shipping.

Het Russian Maritime Register of Ship-

ping stelt eisen op waaraan producten

en producenten moeten voldoen om te

worden toegelaten op schepen die onder

Russische vlag binnen de Russische

territoriale wateren varen (zeevaart en

binnenvaart). Dit

instituut voert te-

vens de benodigde

keuringen uit.

n

RCM-keur

Regulatory Compliance Mark

(RCM). Dit betekent dat het

product voldoet

aan de eisen van

de Electrical Regu-

latory Authorities

Council (ERAC) in

Australië.

n

Recombinatie techniek

Techniek die gebruikt wordt bij AGM en

Gel accu’s. Bij deze techniek wordt het gas

dat ontstaat tijdens het laden (zuurstof en

waterstof) weer omgezet in water. Deze

techniek zorgt ervoor dat de accu’s geheel

onderhoudsvrij en gesloten kunnen zijn.

R

257