Table of Contents Table of Contents
Previous Page  258 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 258 / 268 Next Page
Page Background

TECHNISCHE ACHTERGROND

n

Scheidings­

transformator

Transformeert de walspan-

ning naar een hogere, lagere of gelijke

spanning en zorgt voor een galvanische

scheiding tussen de walaansluiting en

het boordnet zodat galvanische corrosie

voorkomen wordt.

n

Semi-tractie accu

Een semi-tractie accu heeft minder, maar

wel dikkere platen per cel, vergeleken

met startaccu’s. Semi-tractie accu’s

kunnen dus relatief minder startstroom

leveren, maar kunnen wel vaker en

dieper ontladen worden (200 tot 500

volledige cycli). Dit soort accu’s zijn prima

geschikt voor de gecombineerde functie

start/gebruikersaccu.

n

Serieschakeling

Met een serieschakeling van accu’s (de

plus van één van beide accu’s verbonden

met de min van de andere) verhoogt

men de spanning van de totale accubank.

Voorbeeld: twee 12 V accu’s met een

capaciteit van 55 Ah worden in serie

geschakeld, de totale spanning wordt dan

de spanning van de twee accu’s bij elkaar

opgeteld: 12 + 12 = 24 V. De capaciteit

van de accu blijft echter 55 Ah.

n

Sinus

Het wisselen van de spanning kan

grafisch worden weergegeven door een

sinusvorm. Dit is een golvende lijn die de

spanning representeert en die zich om

een horizontale lijn (een tijdsas die tevens

aangeeft dat de spanning of stroom daar

nul is) beweegt. Nadat de golf éénmaal

boven en éénmaal onder de nullijn is

geweest en weer terug op nul, spreekt

men van een hele sinus.

n

Soft Start

Apparaat om de inschakelpiek van

transformatoren en motoren te dempen.

n

Spanningsrimpel

Een spanningsrimpel is een kleine wissel-

spanning bovenop een gelijkspanning. De

gelijkspanning is dan niet helemaal vlak,

maar rimpelt iets. Een accu levert een

pure gelijkspanning zonder rimpel. Bij

een acculader is dit niet altijd het geval.

Een ouderwetse acculader kan een

rimpelspanning hebben van 50 %

van de spanning. Een grote span-

ningsrimpel zorgt voor een korte

levensduur van de accu. Een accu

moet immers geladen worden met

een gelijkspanning en niet met een

wisselspanning. Verder kan een

spanningsrimpel storing veroorzaken

in de audio-, navigatie- en commu-

nicatiesystemen aan boord. De Mas-

tervolt acculaders leveren een vlakke

gelijkspanning met niet of nauwelijks

rimpelspanning. De rimpelspan-

ning bij de Mastervolt acculaders

bedraagt minder dan 0,3 %.

n

Stand-by

Bij een omvormer ook wel wacht-

stand genoemd. In deze stand geeft

de omvormer een kleine puls af

in plaats van de gewone 230 V uit-

gangsspanning. Zodra een apparaat

wordt aangeschakeld, wordt dit via

de puls gedetecteerd en de omvor-

mer wordt automatisch ingescha-

keld. De omvormer levert dan 230 V

totdat de uitgangsstroom beneden

een vooraf ingestelde waarde daalt.

Bij geen of weinig uitgangsstroom is

er dus geen belasting aangesloten

en schakelt de omvormer weer terug

naar de stand-by stand. Hierdoor is

een aanzienlijke energie-besparing

mogelijk.

n

Startaccu

Hoofdzakelijk gebruikt voor

startmotoren. Dit type accu kan een

hoge stroom leveren maar kan niet

vaak en diep ontladen worden. Dit

soort accu’s zijn niet geschikt voor

verlichtingsdoeleinden. AGM accu’s

zijn uitstekend geschikt als startaccu

en beperkt cyclusgebruik.

n

Stroom

Dit is de eenheid van de elektronen-

stroom door een circuit. De hoeveel-

heid stroom wordt aangegeven in

Ampères.

S

n

Temperatuur-correctie

Als de accutemperatuur hoger

of lager is dan 25 ºC dient de

laadspanning bij een koude accu naar

boven en voor een warme accu naar

beneden te worden bijgeregeld. Deze

temperatuurcorrectie is 30 mV per ºC voor

een 12 V accu en 60 mV per ºC voor een

24 V accu. Deze correctie lijkt weinig, maar

is van essentieel belang voor een optimale

levensduur van de accu.

n

Temperatuursensor

Temperatuurvoeler die op de accu geplakt

wordt, zodat de acculader de laadspanning

kan optimaliseren. De laadspanning is

afhankelijk van de accutemperatuur (zie

ook Temperatuurcorrectie).

n

Tractie accu

Accu gebruikt voor aandrijving, het

voeden van installaties, het voeden van

omvormers e.d. Tractie accu’s kunnen heel

vaak en diep ontladen worden. In een Gel

uitvoering uitstekend geschikt voor het

gebruik in schepen. Natte uitvoeringen zijn

uitsluitend geschikt voor toepassingen in

heftrucks e.d.

n

3-Traps+ laden

Moderne laadtechnologie. In de

Mastervolt apparaten uitgebreid

met een extra trap, de Plus fase.

De drie trappen zijn:

n

Bulk, de lader levert de maximale

stroom.

n

Absorption, de lader levert de

maximale laadspanning.

n

Float, voor de onderhoudslading

van de accu en het leveren van

energie aan de aangesloten

apparatuur.

De ‘plus’ staat voor een

automatische bulkfase voor de

duur van één uur (één keer per

12 dagen), wanneer de accu niet

gebruikt wordt.

T

258