Table of Contents Table of Contents
Previous Page  95 / 268 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 95 / 268 Next Page
Page Background

CZONE

®

CZONE DISPLAYS

Monitoring

Eenvoudig controleren van AC en DC vermogen, tanks,

data, alarmsignalen en de status van stroomcircuits.

Toont informatie in analoge en digitale vorm.

DC meter

n

Toont spanning van verschillende accubanken,

inclusief alarmsignaal voor onder- en overspanning.

n

Toont lading en ontlading (amps) van verschillende

accubanken.

n

Toont accucapaciteit in Ah en % (ont)lading, inclusief

alarmsignaal lage Ah.

n

Weergave minimale en maximale accuspanning.

n

Weergave minimale accucapaciteit.

AC meter

n

Toont meerdere spanningen (230 en 120 V),

inclusief alarmsignaal voor onder- en overspanning.

n

Toont AC frequenties, inclusief alarmsignaal voor

onder- en over-frequentie en AC verbruik in kW.

n

Weergave minimale en maximale spannings- en

frequentieniveaus.

n

Weergave maximale AC stroom.

Tankniveaus

n

Bekijk tankniveaus van verschillende tanks en

soorten vloeistof.

Data

n

Toont standaard NMEA 2000 informatie.

n

Toont temperatuur- en drukwaardes.

n

Bewaakt alle circuits die zijn aangesloten op het

CZone netwerk.

Alarmsignalen/diagnostiek

n

Weergave van looptijd en actieve stroomcycli.

n

Uitlezing CZone netwerkstatus.

n

Geeft hoorbare en zichtbare alarmsignalen van

problemen aan boord (lenspomp operationeel,

rookalarm).

n

Weergave van alarmmeldingen met datum en tijd.

Instellingen

Hiermee krijgen OEM’s of technici toegang (met

wachtwoord) tot de configuratie van een systeem.

Programmeer of verander configuratie-instellingen,

zoals circuitaanduiding of type automaatzekering.

Functies

De sleutel tot gebruikersgemak. Met één simpele knop

activeert u een groep van circuits zonder scrollen,

zoeken of individuele circuits inschakelen die nodig

zijn voor de bediening. Na afloop enkel op ‘systemen

uit’ drukken om alle niet-noodzakelijke circuits uit te

schakelen. De entertainmentmodus schakelt vooraf

ingestelde verlichting, muziek, etc. aan. Alle functies

zijn op afstand te bedienen.

Bediening

Verdeelt de circuits in eenvoudig te herkennen groepen voor

snelle bediening. Bijvoorbeeld: open de ‘pompen’ groep en

selecteer de schoonwaterpomp om deze in te schakelen.

Met dit scherm kan de gebruiker ook de status van een

circuit controleren (aan/uit, storingen en actueel verbruik).

Besturing

n

In/uitschakelen van stroomcircuits, inclusief timer

en dimmers.

n

Modi instellen.

95